2018

මන්ත්‍රී මණ්ඩලය

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

අනිල් අසෝක රණතුංග (සභාපති)
දිලිප් වීරක්කොඩි (උපසභාපති)
යාමිත් චන්දන හතුරුසිංහ
H.රංජිත් චන්ද්‍රසිරි
ප්‍රියන්ත පනාගොඩ
Y.චන්ද්‍රසේකර පෙරේරා
ප්‍රියන්ත රත්නසේකර
A.D.සනත් විපුලජීව
අජිත් ප්‍රේමචන්ද්‍ර බැද්දගේ
ශාන්ත කුමාර එදිරිසිංහ
සුනිල් ජයන්ත හේමචන්ද්‍ර
J.D.අනුර කුමාර ජයලත්
S.T.මංජුල ප්‍රසන්න
R.A.මහේෂ් කුමාර
අමිල සනත් කුමාර
P.A.දුලිප් චතුරංග
M.D.ශාලිත මදුෂාන් චන්ද්‍රසිරි
පොන්නයියා සරවනරාජ්
A.ධනුෂ්ක සංජය
නිශාන්ත පුන්සිරි හපුතන්ත්‍රී
බ්‍රාහ්මණගේ චිත්‍රසේන
G.A.කමල් රෝහිත
W.A.නෙවිල් කුමාර
W.A.නන්දනී
D.ප්‍රියන්ති පෙරේරා
M.පියසීලි අමරසේන
J.ශ්‍රියානි ජයලත්
K.A.හර්ෂණී රේණුකා කුරුප්පු

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය

ජයසේන වීරක්කොඩි
M.K.දයාන් ප්‍රියංකර
W.B.රවීන්ද්‍ර ශ්‍රී සුරංජ
D.A.නන්දාවතී

එක්සත් ජාතික පක්ෂය

චමත් උදයංග මද්දුමාගේ (විපක්ෂ නායක)
සුමිත් වසන්ත වනිගතුංග
විතානගේ සෙනරත්
N.අජිත් චන්දන කුමාර
K.D.වරුණ ගුණතිලක
P.D.තිසල් ඉන්දුල අබේරත්න
ඩග්ලස් පින්නගොඩ ලියනආරච්චි
කිත්සිරි ජයතුංග
මුරුගයියා නඩරාජා
D.අනෝමා චන්ද්‍රලතා නාකලන්ද
R.P.D.සුනේත්‍රා වීර රාජපක්ෂ
J.උදුලා ප්‍රියදර්ශණී ජයකොඩි
H.රේණුකා දමයන්ති
චන්ද්‍රානි මල්ලිකා පෙරේරා

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ

අමරකෝන්ගේ පියසේන
E.A.රොහාන් චමින්ද එපිටවල
H.D.ඔෂානි උමංගා