බලප්‍රදේශයේ කැළි කසල දිනපතා ඉවත් කිරීම
මහජන පුස්තකාල පහක් පවත්වාගෙන යෑම
නිදහස් ආයුර්වේද වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථාන තුනක් පවත්වාගෙන යෑම
බලප්‍රදේශයේ මාර්ග, පාලම්, බෝක්කු, කානු නඩත්තුව
වීදි, පොදු ස්ථාන, සහ පොදු ගොඩනැගිලි ආලෝක කිරීම, නඩත්තුව
ප්‍රාදේශීය සභා පනත යටතේ යම් ප්‍රදේශයක් දියුණු ගම් ප්‍රදේශයක් වශයෙන් නම්කළවිට මෙය ගෙවීම අනිවාර්ය වේ
බලප්‍රදේශියේ ගොඩනැගිලි වල සැලසුම් අනුමත කිරීම
බල ප්‍රදේශය තුල සිදු කෙරෙන සියලු ඉඩම් සංවර්ධනය කිරීම් හා කොටස් වලට කැඩීම් පළමුව ප්‍රාදේශීය සභා‍වේ ලියාපදිංචි කල යුතුය
කර්මාන්තශාලා සහ ව්‍යාපාර මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය විසින් පනවා ඇති පාරිසරික ප්‍රමිතීන් පවත්වා ගෙන යන්නේ ද යන්න තහවුරු කිරීම සදහා
බල ප්‍රදේශය තුල සුසාන භූමි හා සභාව සතු ආදාහනාගාරය නඩත්තු කරමින් පවත්වා ගෙන යාම
ගොඩනැගිල්ලක් අනුමත මානක සැලැස්මට අනුකූලව ඉදිකර ඇති බව දැක්වීම සදහා එහි පදිංචි වීමට පෙර ප්‍රාදේශීය සභාව වෙතින් මෙය ලබා ගත යුතුය
නිවාස සහ වෙනත් ස්ථාන වල වැසිකිලි වලවල් හිස් කිරීමට ගලි බවුසර් සේවාව
ගසේ යම් කොටසක් මාර්ගයට හෝ නිවසකට හානියක් විය හැකි අයුරින් පවතින අවස්ථාවලදී ක්‍රියාකිරීම
බලප්‍රදේශයේ ව්‍යාපාර ස්ථාන සඳහා වෙළඳ බලපත්‍ර ලබාදීම
ඩෙංගු සහායක කණ්ඩායම් යොදා බල ප්‍රදේශයේ ඩෙංගු උවදුර මැඩපැවැත්වීමට කටයුතු කිරීම
බල ප්‍රදේශය තුල පිහිටි ඉඩම් කොටසක් මූල්‍ය ආයතනයකට උකස් කර ණයක් ලබාගැනීමේ දී එම ඉඩමට ප්‍රාදේශීය සභාව මගින් නිකුත් කරනු ලැබූ වීථි රේඛා සහතිකයකය
බල ප්‍රදේශය තුල පිහිටි ඉඩම් කොටසක් සුරක්ෂිතයක් ලෙස මූල්‍ය ආයතනයකට උකස් කර ණයක් ලබාගැනීමේ දී එම ඉඩම ප්‍රාදේශීය සභව විසින් පවරා ගෙන නොමැති බවට වන සහතිකය
ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් සාප්පු සංකීරණ ගොඩනැගිලි වල කඩ කාමර බදු දීම
සභාව සතු සතිපොළ නඩත්තුව හා පාලනය
කැළිකසළ ප්‍රතිචක්‍රීකරණයට අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවත්වාගෙනයෑම
කැළිකසළ ප්‍රතිචක්‍රීකරණය මගින් සාදනු ලබන කොම්පෝස්ට් පොහොර අලෙවිය
JCB යන්ත්‍රයේ සේවය කුලී පදනම හෝ පොදු අවශ්‍යතා සඳහා නොමිලේ ලබාදීම
ජලය ප්‍රවාහනය කිරීම සහ සභාව සතු පොදු ස්ථාන වල ඇති ජල ටැංකි නැවත පිරවීම
සභාව සතු ගල්රෝල මාර්ග නඩත්තු කටයුතු සඳහා ලබා දීම
මාර්ග නඩත්තු කටයුතු සඳහා මෝටර් ග්‍රේඩර් යන්ත්‍රයේ සේවය ලබාදීම
ඉල්ලීම් අනුව බල ප්‍රදේශියේ කැලි කසල ප්‍රවාහනය කිරීමේ සේවාව
සභාව සතු සම්පත් උපයෝගී කරමින් කොඩිකනු, විදුලි බල්බ ඇතුලු අලංකරණ කටයුතු සිදුකිරීම
බල ප්‍රදේශයේ තුල ප්‍රචාරක දැන්වීම් පල කිරීමට අවසර ලබා දීම
සැණකෙළි, සංදර්ශන හ වෙනත් ප්‍රසිද්ධ රැඟුම් වැඩසටහන් සඳහා අවසර දීම
බල ප්‍රදේශය තුල සිදු කෙරෙන සියලු මහඡන සංදර්ශනයන් විනෝද බද්ද ගෙවීමට බැදී සිටී
බල ප්‍රදේශයේ මහජන පැමිණිලි විභාග කිරීම සහ ඒවාට විසඳුම් ලබාදීම
සභාවට අයත් ත්‍රීරෝද රථගාල් පාලනය හා නඩත්තුව
බයිසිකල්, ට්‍රයිසිකල්, ට්‍රයිසිකල් කරත්ත, අත් කරත්ත, රික්ෂෝ, අශ්වයින් හා පෝනීන් මෙම බද්දට අයත් වේ